کهکشان عجایب در سیتی سنتر اصفهان

شادی و سرگرمی
800 متر مربع
هیجان
شهر بازی سر پوشیده
سیتی سنتر اصفهان

Wonder Galaxy Iran