کهکشان عجایب در سیتی سنتر اصفهان

اصفهان، سیتی سنتر، طبقه 3

یک تجربه خوب در شهر بازی داشته باشید.

برای درخواست هماهنگی برای مراسم های تولد و یا گروه های مدارس، با شماره های زیر تماس بگیرید.
تلفن : 03136504455

Wonder Galaxy